logo
erb
logo
česky italiano english

Sbormistr MgA.Lukáš Sotolář (* 1983)

O hudbu se začal zajímat už od svého raného věku a pod vedením Ivany Drahovzalové a Jaroslava Martináska studoval hru na housle, violu a klavír na ZUŠ v Jedovnicích, kde dnes sám působí jako učitel hudby.

V roce 2005 absolvoval konzervatoř v Brně jako violista u prof. Emila Machaina, v době studia se zároveň věnoval privátně studiu dirigování sboru u prof. Františka Lavičky. V roce 2012 absolvoval hudební fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (obor dirigování sboru ve třídě prof. Lubomíra Mátla).

V chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách působí jako varhaník a spolupracuje s ochotnickým sdružením KŘOVÝ (KŘtinský Ochotnický VÝkvět) jako autor hudby, aranžér a korepetitor. Mimo jiné pravidelně spolupracuje s vokálním ansámblem Musica da Camera Brno a se smíšeným sborem Kantiléna.

Komorní smíšený sbor Kantila Křtiny vede od roku 2002.

©2008 Míca