logo
erb
logo
česky italiano englishSborový zpěv
je díky tradiční české hudebnosti
součástí našeho kulturního bohatství.
Napomáhá nejen k pochopení a udržení kulturních tradic,
ale také k vnímání a pozitivnímu vztahu k hudbě.
©2008 Míca